ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ & ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΣΕ ΓΕ.Λ. – ΕΠΑ.Λ. – Π.ΕΠΑ.Λ.

Από τις 24 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00 έως και τις 7 Ιουλίου 2022 και ώρα 23:59, όσοι/-ες επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων Ημερήσιων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. -ΕΠΑ.Λ. και ημερήσιων Π.ΕΠΑ.Λ., θα μπορούν να υποβάλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση» για το σχολικό έτος 2022-2023.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

ή μέσω της διαδικτυακής πύλης

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-ananeose-eggraphes-se-geniko-kai-epaggelmatiko-lukeio,

Καθημερινά από 9:00-13:00 και μέχρι 30/6/2022, μπορούν να προσέρχονται οι γονείς και κηδεμόνες στο σχολείο για να συμπληρώσουν και να υπογράψουν τις απαραίτητες υπεύθυνες δηλώσεις για τις εγγραφές.

Όσοι γονείς και κηδεμόνες έχουν προβεί στην ηλεκτρονική εγγραφή θα πρέπει να προσκομίζουν εκτύπωσή της. Για οποιοδήποτε πρόβλημα στη διαδικασία της ηλεκτρονικής εγγραφής μπορείτε να απευθύνεστε στο σχολείο τις ίδιες μέρες και ώρες.


Οι υποψήφιοι με το 10% μπορούν να προσέρχονται στο σχολείο καθημερινά μέχρι 30/6/2022, από 9:00-13:00 για τη δημιουργία κωδικών ασφαλείας για το μηχανογραφικό δελτίο.