ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ανακοινώνεται ότι, σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (webex), θα ισχύσει προσωρινά το παρακάτω πρόγραμμα:

Comments are closed.