Οδηγίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων στο Webex

Παρακάτω παρατίθενται χρήσιμοι σύνδεσμοι από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, για την αντιμετώπιση προβλημάτων στο Webex:

  1. Προτεινόμενοι έλεγχοι για μία ποιοτική τηλεδιάσκεψη Webex.
  2. Αντιμετώπιση προβλημάτων ήχου σε τηλεδιάσκεψη Webex.

Comments are closed.