Επίδοση απολυτηρίων στους μαθητές της Γ’ Λυκείου

Οι μαθητές της Γ τάξης μπορούν να παραλάβουν τα απολυτήριά τους από 
την Πέμπτη 25-06-2020 μετά τις 11:00 π.μ.

Comments are closed.