ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Οι υποψήφιοι/ες των πανελλαδικών εξετάσεων θα πρέπει να προσέλθουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους μέχρι την Πέμπτη 14/5/2020, για να ελέγξουν την ορθότητα των στοιχείων που αναγράφονται στην αίτηση-δήλωση για τις πανελλαδικές εξετάσεις, να υπογράψουν τα δύο αντίγραφά της εκ των οποίων θα παραλάβουν το ένα και θα το φυλάξουν μέχρι το τέλος των εξετάσεων.
Επίσης, σύντομα θα ζητηθεί από όσους/ες συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις να προσκομίσουν στο σχολείο 4 φωτογραφίες ταυτότητας. Για όσους/ες δε συμμετέχουν στις πανελλαδικές, θα χρειαστούν 2 φωτογραφίες. Δεδομένου ότι τα φωτογραφεία επαναλειτουργούν από Δευτέρα 11/5/2020, καλό θα είναι να το φροντίσετε άμεσα.

Comments are closed.